Revize pracovních plošin

Provádí revizní zkoušky vysokozdvižných, montážních a pracovních plošin všech výrobců. Ke každé revizi vystavíme doklad v souladu s platnou legislativou. Pro své stále zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení. Kontrolní činnosti je potřeba provádět v určité periodě, která je běžně 12 měsíců.

Revizní zkoušky

Revizní doklad

Evidence zdvihacích zařízení

Pravidelná kontrola

Revize a opravy všech typů plošin

Revize plošin - Plošiny Elpoš

Typy pracovních plošin

 • na automobilových podvozcích
 • přívěsné
 • pásové
 • sloupové
 • samohybné
 • teleskopické
 • ramenové
 • závěsné

Pro revizi plošiny či autoplošiny nemáme problém s různými druhy pohonů:

 • spalovací
 • akumulátorový
 • elektrický
 • hybridní

Kdy je potřeba absolvovat přezkoušení?

 • v pravidelných obdobích (většinou 12 měsíců)
 • po opravách podstatných částí
 • po rekonstrukci či generální opravě

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu plošiny vám navrhneme optimální řešení zjištěných vad a provedeme jejich opravu tak, aby plošina splňovala podmínky bezpečného provozu. Kontroly, servis a přezkoušení technického stavu zajišťujeme všem majitelům pracovních plošin včetně městských technických služeb, výrobních podniků či půjčoven pracovních plošin.

Zarezervujte si u Plošiny Elpoš termín revize vašeho zařízení. Žádná výzva pro nás není dost vysoká a tak se specializuje i na výškové práce, pronájem plošin a elektromontáže VO.