Elektromontáže

Provádíme elektromontáže vnitřní i venkovní do 1000V. Specializujeme se na kompletní servis veřejného osvětlení pro obce, města a výrobní podniky. Provádíme periodický servis a údržbu pro bezvadný stav zažízení. Výstavbu, rekonstrukce a obnovu realizujeme vlastní technikou. Pro správný návrh nového nebo obnovovaného pouličního osvětlení provádíme projekty, výpočty, návrhy a optimalizace osvětlení dle platné legilstivy. Pro správný přehled vašeho majetku vytváříme pasporty v elektronické podobě ve webovém prostředí. Důležitým faktorem pro efektivní a moderní provoz osvětlení je důležité řízení a regulace osvětlení. Naši technologii stavebnicového sytému, můžeme podle potřeb rozšiřovat o další moduly např. funkce on-line řízení, optické brány a další. Komunikace jendotek probíhá po silovém vedení, takže není potřeba doplňovat soustavu o další komunikační kabely. Poruchovou službu držíme dle potřeb zákazníka i 24/7.