Školení obsluhy

Školení obsluhy pracovních a montážních plošin provádíme dle platné legislativy a doplňujeme vše o moderní poznatky. Zakládáme si na tom, aby proškolený pracovník, měl veškeré znalosti o klasifikaci PZPP, termínech a definicích, odborné způsobilosti, provozní dokumentaci PZPP, kontrole plošiny před započetím pracovní činnosti. Také nebezpečí a rizicích při provozování PZPP, pracovních postupech, údržbě PZPP a dalších zkušeností z praxe. Klademe velký důraz na bezpečnost a zkušenost pracovníků, tak aby v běžných i kritických situacích věděli jak se zachovat. Pracovníci, po školení mají dostatečné zkušenosti jak z teoretické a především praktické části, tak aby mohli po školení začít provádět výškové práce z pracovních plošin. Provádíme školení na všechny typy a značky pracovních plošin, plošiny na automobilových podvozcích, přívěsné, pásové, sloupové, samohybné, teleskopické i ramenové. Se spalovacím, akumulátorovým, elektrickým i hybridním pohonem.